سامانه مدیریت دسترسی ممتاز حمیم

مدیریت دسترسی ممتاز (privileged access management) متشکل از استراتژی‌ها و فناوری‌های امنیت سایبری برای اعمال کنترل بر دسترسی و مجوزهای بالا (“ممتاز”) برای کاربران، حساب‌ها، فرآیندها و سیستم‌ها در سراسر یک محیط فناوری اطلاعات است. در حمیم تخصصی ترین سامانه برای انجام سطوح مختلفی از مدیریت دسترسی به صورت بومی تولید شده است که تا کنون برای حساس‌ترین سازمان‌ها پیاده سازی شده است. گارتنر (به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات ارایه دهنده مشاوره و راهکار در زمینه فناوری و تجارت)  این سامانه را به عنوان اولین پروژه امنیتی به متخصصان امنیت سایبری توصیه می کند.

سامانه مدیریت دسترسی ممتاز حمیم